OVER RISSELADA EDUCATIE

Thijs Risselada is docent en onderwijsontwikkelaar. Hij specialiseert zich in vakdidactiek en toetsing, met name vanuit het concept van formatief handelen.

Wat willen we leerlingen bijbrengen? Welke kennis, vaardigheden en denkwijzen vereist dat? En hoe kunnen we zo goed mogelijk meten of leerlingen dit daadwerkelijk aanleren, ook op lange termijn?
Deze en andere vragen staan bij Thijs’ cursussen en trainingen centraal. Theorie vanuit de laatste onderwijskundige inzichten en concrete praktijk voor in de klas gaan daarbij hand in hand.
Daarbij richt hij zich specifiek op vormen van formatief handelen bij de zaakvakken: aardrijkskunde, (bedrijfs)economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer en -wetenschappen.

ONDERWIJSADVIES EN TRAININGEN

Risselada Educatie biedt advies en trainingen aan onderwijsprofessionals en organisaties.

Risselada Educatie richt zich o.a. op:

– formatief evalueren;
– understanding by design: ontwerp van curricula, leerdoelen en toetsing;
– toetsing: validiteit, betrouwbaarheid en diagnostiek;
– ontwikkeling en implementatie van doorlopende leerlijnen.

Benieuwd naar andere onderwerpen en methodieken? We denken graag mee over maatwerk en concrete vervolgstappen.

Neem contact op met Risselada Educatie

Verzenden